SANKALPA

centrum tělesného a duševního zdraví

Cvičení + tance

Taoistická cvičení - TAI-JI QUAN

QIGONG (ČCHI KUNG)

CVIČENÍ PRO OSOBY S RS